IWI File

? Cách mở file .IWI? Những phần mềm mở file .IWI và sửa file lỗi. Convert Binary IWI file sang định dạng khác.

.IWI File Extension

   
File name IWI File
File Type Infinity Ward Texture File
Nhà phát triển Activision
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (17 Bình chọn)

File .IWI là file gì?

IWI là Raster Image Files - Infinity Ward Texture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Activision.

Đồ họa tập tin được sử dụng bởi các công cụ trò chơi Infinity Ward, được sử dụng cho một số Call of Duty và James Bond trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất; lưu trữ kết cấu cho các mô hình trò chơi; được sử dụng để bao phủ đồ họa trên NPC, vũ khí, các tòa nhà, địa hình và các đối tượng khác.

What is a IWI file?

Graphics file used by the Infinity Ward game engine, which was used for some Call of Duty and James Bond first-person shooter games; stores textures for game models; used for overlaying graphics on NPCs, weapons, buildings, terrain, and other objects.

Cách mở .IWI file

Để mở file .IWI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IWI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IWI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IWI do người dùng đóng góp.

  • Diego Logic IWI_X_DDS
  • Activision Call of Duty: Black Ops
  • Activision Call of Duty: Black Ops
  • Activision Call of Duty: World at War
  • Activision Call of Duty 4: Modern Warfare
  • Activision Call of Duty: Modern Warfare 2
  • Activision Call of Duty: Modern Warfare 2

Chuyển đổi file .IWI

File .IWI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *