IWS File

? Cách mở file .IWS? Những phần mềm mở file .IWS và sửa file lỗi. Convert N/A IWS file sang định dạng khác.

.IWS File Extension

   
File name IWS File
File Type 1IntelliJ IDEA Web Page
Nhà phát triển JetBrains
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .IWS là file gì?

IWS là Developer Files - 1IntelliJ IDEA Web Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JetBrains.

trang Dynamic Web tạo ra với IntelliJ IDEA, một IDE Java (Môi trường phát triển tích hợp); khi truy cập bởi một người dùng, cú pháp Java được xử lý trên máy chủ Web và HTML kết quả sẽ được gửi đến trình duyệt web của khách hàng.

What is a IWS file?

Dynamic Web page created with IntelliJ IDEA, a Java IDE (Integrated Development Environment); when accessed by a user, the Java syntax is processed on the Web server and the resulting HTML is sent to the client's Web browser.

Cách mở .IWS file

Để mở file .IWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IWS do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • Jetbrains IntelliJ IDEA
  • Jetbrains IntelliJ IDEA
  • ImageWalker
  • PReS IDE
  • PReS IDE Double Byte
  • PReS IDE Double Byte

Chuyển đổi file .IWS

File .IWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *