IWXDATA File

? Cách mở file .IWXDATA? Những phần mềm mở file .IWXDATA và sửa file lỗi. Convert N/A IWXDATA file sang định dạng khác.

.IWXDATA File Extension

   
File name IWXDATA File
File Type iWorx Data File
Nhà phát triển iWorx Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .IWXDATA là file gì?

IWXDATA là Data Files - iWorx Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi iWorx Systems.

File được tạo ra bởi LabScribe, một ứng dụng phần mềm giao diện với các thiết bị iWorx, được sử dụng trong nghiên cứu và phân tích y sinh; chứa dữ liệu được ghi lại bằng một thiết bị kết nối, lấy từ một chủ đề con người; cho phép các dữ liệu được lưu trữ và phân tích trong phần mềm.

What is a IWXDATA file?

File created by LabScribe, a software application that interfaces with iWorx devices, which are used in biomedical research and analysis; contains data recorded by a connected device, taken from a human subject; allows the data to be stored and analyzed in the software.

Cách mở .IWXDATA file

Để mở file .IWXDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IWXDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IWXDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IWXDATA do người dùng đóng góp.

  • NI LabVIEW Biomedical Toolkit
  • iWorx Systems LabScribe3
  • iWorx Systems LabScribe3

Chuyển đổi file .IWXDATA

File .IWXDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *