IWZ File

? Cách mở file .IWZ? Những phần mềm mở file .IWZ và sửa file lỗi. Convert Binary IWZ file sang định dạng khác.

.IWZ File Extension

   
File name IWZ File
File Type InstallShield Express 2 Project File
Nhà phát triển Flexera Software
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IWZ là file gì?

IWZ là Developer Files - InstallShield Express 2 Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi InstallShield nhanh 2.x, một chương trình cho phép người dùng tạo ra các gói cài đặt InstallScript dựa trên; cửa hàng dự án thông tin, bao gồm các thiết lập, mã InstallScript, tên tập tin, hình ảnh thoại và văn bản.

What is a IWZ file?

Project file created by InstallShield Express 2.x, a program that allows users to create InstallScript-based installation packages; stores project information, including settings, InstallScript code, file names, dialog images and text.

Cách mở .IWZ file

Để mở file .IWZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IWZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IWZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IWZ do người dùng đóng góp.

  • Flexera InstallShield

Chuyển đổi file .IWZ

File .IWZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *