IX File

IX là Settings Files - dtSearch Index File, dưới định dạng XML được phát triển bởi dtSearch.

.IX File Extension

   
File name IX File
File Type dtSearch Index File
Nhà phát triển dtSearch
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .IX là file gì?

IX là Settings Files - dtSearch Index File, dưới định dạng XML được phát triển bởi dtSearch.

tập tin Index tạo ra bởi dtSearch, một chương trình sử dụng để tìm kiếm văn bản; chứa thông tin tìm kiếm chỉ mục, bao gồm các bộ lọc, loại trừ, địa điểm, và chiều sâu bò; sử dụng để tìm kiếm trực tiếp và kết quả tìm kiếm bộ lọc.

What is a IX file?

Index file created by dtSearch, a program used for text searching; contains index search information, including filters, exclusions, locations, and crawl depth; used to direct searches and filter search results.

Phần mềm mở file .IX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IX do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • dtsrun Application
  • dtsrun Application
  • fileXpress
  • IMBA Expert/Professional

Chuyển đổi file .IX

           

File .IX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *