IXA File

? Cách mở file .IXA? Những phần mềm mở file .IXA và sửa file lỗi. Convert N/A IXA file sang định dạng khác.

.IXA File Extension

   
File name IXA File
File Type Ulead Disc Image format
Nhà phát triển Corel
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .IXA là file gì?

IXA là Disk Image Files - Ulead Disc Image format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

tập tin ảnh đĩa DVD được tạo ra với Ulead phần mềm tạo đĩa; lưu trong một có thể đọc được định dạng độc quyền chỉ bởi các ứng dụng Ulead, chẳng hạn như DVD Workshop, DVD Movie Factory, và Copy.Now.

What is a IXA file?

DVD disc image file created with Ulead disc authoring software; saved in a proprietary format readable only by Ulead applications, such as DVD Workshop, DVD Movie Factory, and Copy.Now.

Cách mở .IXA file

Để mở file .IXA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IXA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IXA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IXA do người dùng đóng góp.

  • WinCDEmu
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MixPad
  • UltraISO Premium
  • ISYS:desktop
  • ISYS:desktop

Chuyển đổi file .IXA

File .IXA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *