IXB File

IXB là Data Files - Ulead Disc Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

.IXB File Extension

   
File name IXB File
File Type Ulead Disc Image
Nhà phát triển Corel
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .IXB là file gì?

IXB là Data Files - Ulead Disc Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Tập tin được tạo ra bởi Ulead DVD MovieFactory và Ulead Burn.Now, đó là những chương trình được sử dụng để authoring đĩa và đốt; chứa một hình ảnh đĩa lưu trữ cấu trúc tập tin và tất cả các nội dung của một đĩa; dùng để ghi đĩa CD và DVD.

What is a IXB file?

File created by Ulead DVD MovieFactory and Ulead Burn.Now, which are programs used for disc authoring and burning; contains a disc image that stores the file structure and all contents of a disc; used to burn CDs and DVDs.

Phần mềm mở file .IXB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IXB do filegi.com tổng hợp.

  • WinDVD Application
  • WinCDEmu
  • WinCDEmu
  • Media Player Classic
  • MixPad
  • ISYS:desktop
  • ISYS:desktop

Chuyển đổi file .IXB

           

File .IXB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *