IXB File

? Cách mở file .IXB? Những phần mềm mở file .IXB và sửa file lỗi. Convert Binary IXB file sang định dạng khác.

.IXB File Extension

   
File name IXB File
File Type Ulead Disc Image
Nhà phát triển Corel
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .IXB là file gì?

IXB là Data Files - Ulead Disc Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Tập tin được tạo ra bởi Ulead DVD MovieFactory và Ulead Burn.Now, đó là những chương trình được sử dụng để authoring đĩa và đốt; chứa một hình ảnh đĩa lưu trữ cấu trúc tập tin và tất cả các nội dung của một đĩa; dùng để ghi đĩa CD và DVD.

What is a IXB file?

File created by Ulead DVD MovieFactory and Ulead Burn.Now, which are programs used for disc authoring and burning; contains a disc image that stores the file structure and all contents of a disc; used to burn CDs and DVDs.

Cách mở .IXB file

Để mở file .IXB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IXB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IXB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IXB do người dùng đóng góp.

  • WinDVD Application
  • WinCDEmu
  • WinCDEmu
  • Media Player Classic
  • MixPad
  • ISYS:desktop
  • ISYS:desktop

Chuyển đổi file .IXB

File .IXB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *