IZE File

? Cách mở file .IZE? Những phần mềm mở file .IZE và sửa file lỗi. Convert Binary IZE file sang định dạng khác.

.IZE File Extension

   
File name IZE File
File Type IZArc Archive
Nhà phát triển IZArc
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .IZE là file gì?

IZE là Compressed Files - IZArc Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IZArc.

định dạng nén độc quyền được sử dụng bởi IZArc, một nén tập tin và chương trình giải nén; tiết kiệm một kho lưu trữ các tập tin và thư mục; hỗ trợ mã hóa và mật khẩu bảo vệ cho việc lưu trữ an toàn và chuyển giao tài liệu lưu trữ.

What is a IZE file?

Proprietary compression format used by IZArc, a file compression and decompression program; saves an archive of files and folders; supports encryption and password protection for secure storage and transfer of archives.

Cách mở .IZE file

Để mở file .IZE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IZE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IZE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IZE do người dùng đóng góp.

  • IZArc
  • IZArc Command Line Add-On
  • IZArc Command Line Add-On
  • EditPlus

Chuyển đổi file .IZE

File .IZE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *