J File

? Cách mở file .J? Những phần mềm mở file .J và sửa file lỗi. Convert Text J file sang định dạng khác.

.J File Extension

   
File name J File
File Type 1Java Source File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (29 Bình chọn)

File .J là file gì?

J là Developer Files - 1Java Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oracle.

Chứa mã nguồn chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Java; có thể bao gồm các mã nguồn cho một chương trình hoàn chỉnh hoặc có thể là một trong nhiều tác phẩm tham chiếu bởi một dự án lập trình Java.

What is a J file?

Contains program source code written in the Java programming language; may include the source code for a complete program or may be one of many files referenced by a Java programming project.

Cách mở .J file

Để mở file .J click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .J bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .J

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .J do người dùng đóng góp.

  • vim
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Oracle Java Virtual Machine
  • Eclipse IDE for Java Developers
  • gVim
  • gVim

Chuyển đổi file .J

File .J có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *