J01 File

? Cách mở file .J01? Những phần mềm mở file .J01 và sửa file lỗi. Convert N/A J01 file sang định dạng khác.

.J01 File Extension

   
File name J01 File
File Type Akeeba Multi-part Backup Archive
Nhà phát triển Akeeba
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .J01 là file gì?

J01 là Backup Files - Akeeba Multi-part Backup Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Akeeba.

định dạng lưu trữ sao lưu được tạo ra bởi phần mềm Akeeba, được sử dụng để sao lưu và bảo vệ các trang web; lưu trữ một bản sao lưu một phần của toàn bộ một trang web.

What is a J01 file?

Backup archive format created by Akeeba software, which is used for backing up and securing websites; stores a partial backup of a whole website.

Cách mở .J01 file

Để mở file .J01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .J01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .J01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .J01 do người dùng đóng góp.

  • Akeeba eXtract Wizard
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .J01

File .J01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *