J2I File

? Cách mở file .J2I? Những phần mềm mở file .J2I và sửa file lỗi. Convert N/A J2I file sang định dạng khác.

.J2I File Extension

   
File name J2I File
File Type Jazz 2 Internet Link File
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .J2I là file gì?

J2I là Game Files - Jazz 2 Internet Link File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Epic Games.

tập tin văn bản có chứa cài đặt kết nối Internet cho một Jazz Jackrabbit 2 nhiều trò chơi; bao gồm địa chỉ IP của máy chủ lưu trữ các trò chơi; có thể được tải về từ các trang web liệt kê hoạt động Jazz 2 trò chơi trực tuyến.

What is a J2I file?

Text file containing Internet connection settings for a Jazz Jackrabbit 2 multiplayer game; includes the IP address of the server hosting the game; may be downloaded from websites that list active Jazz 2 online games.

Cách mở .J2I file

Để mở file .J2I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .J2I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .J2I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .J2I do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Jazz Jackrabbit
  • Jazz Jackrabbit
  • Jazz Jackrabbit Christmas Chronicles
  • Jazz Jackrabbit Secret Files
  • Jazz Jackrabbit Holiday Hare
  • Jazz Jackrabbit Holiday Hare

Chuyển đổi file .J2I

File .J2I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *