J2L File

? Cách mở file .J2L? Những phần mềm mở file .J2L và sửa file lỗi. Convert N/A J2L file sang định dạng khác.

.J2L File Extension

   
File name J2L File
File Type Jazz Jackrabbit 2 Level File
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .J2L là file gì?

J2L là Game Files - Jazz Jackrabbit 2 Level File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Epic Games.

Custom level được thiết kế cho Jazz Jackrabbit 2, một trò chơi hành động sidescroller 2D, lấy cảm hứng từ trò chơi Sonic the Hedgehog; tạo với Trạm Creation Jazz (JCS) biên tập viên cấp; có thể được bảo vệ bằng mật khẩu.

What is a J2L file?

Custom level designed for Jazz Jackrabbit 2, a 2D sidescroller action game, inspired by Sonic the Hedgehog; created with the Jazz Creation Station (JCS) level editor; may be password-protected.

Cách mở .J2L file

Để mở file .J2L click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .J2L bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .J2L

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .J2L do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Jazz Creation Station
  • Jazz Creation Station
  • Jazz Jackrabbit Secret Files

Chuyển đổi file .J2L

File .J2L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *