J3O File

? Cách mở file .J3O? Những phần mềm mở file .J3O và sửa file lỗi. Convert Binary J3O file sang định dạng khác.

.J3O File Extension

   
File name J3O File
File Type jMonkeyEngine 3D Scene
Nhà phát triển jMonkeyEngine
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .J3O là file gì?

J3O là 3D Image Files - jMonkeyEngine 3D Scene, dưới định dạng Binary được phát triển bởi jMonkeyEngine.

tập tin cảnh 3D được tạo ra bởi jMonkeyEngine (JME) SDK, một bộ phần mềm ứng dụng được sử dụng để phát triển trò chơi 3D trong Java; tiết kiệm 3D đối tượng, kết cấu, tính chất chiếu sáng, hiệu ứng, và thông tin cảnh 3D khác; sử dụng một định dạng nhị phân độc quyền cần thiết để tải các cảnh vào các trò chơi khi chạy.

What is a J3O file?

3D scene file created by the jMonkeyEngine (JME) SDK, an application suite used for developing 3D games in Java; saves 3D objects, textures, lighting properties, effects, and other 3D scene information; uses a proprietary binary format required to load the scene into the game at runtime.

Cách mở .J3O file

Để mở file .J3O click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .J3O bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .J3O

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .J3O do người dùng đóng góp.

  • jMonkeyEngine SDK

Chuyển đổi file .J3O

File .J3O có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *