J64 File

? Cách mở file .J64? Những phần mềm mở file .J64 và sửa file lỗi. Convert Binary J64 file sang định dạng khác.

.J64 File Extension

   
File name J64 File
File Type Atari Jaguar Game ROM
Nhà phát triển Atari
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .J64 là file gì?

J64 là Game Files - Atari Jaguar Game ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

Một tập tin J64 chứa một hình ảnh trò chơi ROM bán phá giá từ một hộp mực trò chơi Atari Jaguar. Nó lưu trữ một bản sao chính xác của dữ liệu trò chơi và được sử dụng để mô phỏng trò chơi Atari Jaguar sử dụng một giả lập Atari Jaguar.

What is a J64 file?

A J64 file contains a game ROM image dumped from an Atari Jaguar game cartridge. It stores an exact copy of the game data and is used to emulate Atari Jaguar games using an Atari Jaguar emulator.

Cách mở .J64 file

Để mở file .J64 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .J64 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .J64

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .J64 do người dùng đóng góp.

  • Phoenix
  • RetroArch
  • RetroArch
  • MAME

Chuyển đổi file .J64

File .J64 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *