JA File

? Cách mở file .JA? Những phần mềm mở file .JA và sửa file lỗi. Convert Binary JA file sang định dạng khác.

.JA File Extension

   
File name JA File
File Type Jet Archive
Nhà phát triển N3V Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (13 Bình chọn)

File .JA là file gì?

JA là Game Files - Jet Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N3V Games.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi N3V Games' (trước đây Auran) động cơ phản lực; tiết kiệm một tài liệu nén các tập tin trò chơi và có thể bao gồm mô hình trò chơi 3D và các thông tin khác; cho phép các nguồn lực trò chơi để được đi kèm với nhau thay vì trên nhiều tập tin.

What is a JA file?

Game file used by N3V Games' (previously Auran) Jet engine; saves a compressed archive of game files and can include 3D game models and other information; enables game resources to be bundled together instead of across multiple files.

Cách mở .JA file

Để mở file .JA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JA do người dùng đóng góp.

  • N3V Games Trainz Simulator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JA

File .JA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *