JAD File

? Cách mở file .JAD? Những phần mềm mở file .JAD và sửa file lỗi. Convert Text JAD file sang định dạng khác.

.JAD File Extension

   
File name JAD File
File Type Java Application Descriptor File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (396 Bình chọn)

File .JAD là file gì?

JAD là Misc Files - Java Application Descriptor File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oracle.

tập tin Một JAD chứa thông tin về một MIDlet, mà là một loại chương trình Java phát triển cho Java ME (Micro Edition) máy ảo. Nó lưu trữ các thuộc tính văn bản mô tả nội dung và khả năng của các MIDlet và cũng có thể bao gồm thông tin bảo vệ DRM. file JAD thường được sử dụng để đóng gói trò chơi Java và các ứng dụng được phát triển cho điện thoại di động.

What is a JAD file?

A JAD file contains information about a MIDlet, which is a type of Java program developed for the Java ME (Micro Edition) virtual machine. It stores text attributes that describe the contents and capabilities of the MIDlet and may also include DRM protection information. JAD files are commonly used to package Java games and applications developed for cell phones.

Cách mở .JAD file

Để mở file .JAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JAD do người dùng đóng góp.

  • JADMaker
  • LogoManager MobiMB Mobile Media Browser
  • LogoManager MobiMB Mobile Media Browser
  • Nokia Suite
  • iTunes
  • Torrent
  • Torrent

Chuyển đổi file .JAD

File .JAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *