JAG File

JAG là Game Files - 1Jagex Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Jagex.

.JAG File Extension

   
File name JAG File
File Type 1Jagex Data File
Nhà phát triển Jagex
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .JAG là file gì?

JAG là Game Files - 1Jagex Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Jagex.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Jagex trò chơi như Runescape, một MMORPG; có thể lưu dữ liệu khác nhau, bao gồm hình ảnh, âm thanh và dữ liệu đối tượng trò chơi khác; lưu trữ trong một định dạng độc quyền theo yêu cầu của các trò chơi để tải dữ liệu trò chơi.

What is a JAG file?

Game data file used by Jagex games such as Runescape, an MMORPG; can save various data, including images, sounds, and other game object data; stored in a proprietary format required by the game in order to load the game data.

Phần mềm mở file .JAG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JAG do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JAG

           

File .JAG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *