JAG File

? Cách mở file .JAG? Những phần mềm mở file .JAG và sửa file lỗi. Convert Binary JAG file sang định dạng khác.

.JAG File Extension

   
File name JAG File
File Type 1Jagex Data File
Nhà phát triển Jagex
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .JAG là file gì?

JAG là Game Files - 1Jagex Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Jagex.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Jagex trò chơi như Runescape, một MMORPG; có thể lưu dữ liệu khác nhau, bao gồm hình ảnh, âm thanh và dữ liệu đối tượng trò chơi khác; lưu trữ trong một định dạng độc quyền theo yêu cầu của các trò chơi để tải dữ liệu trò chơi.

What is a JAG file?

Game data file used by Jagex games such as Runescape, an MMORPG; can save various data, including images, sounds, and other game object data; stored in a proprietary format required by the game in order to load the game data.

Cách mở .JAG file

Để mở file .JAG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JAG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JAG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JAG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JAG

File .JAG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *