JAM File

? Cách mở file .JAM? Những phần mềm mở file .JAM và sửa file lỗi. Convert Text JAM file sang định dạng khác.

.JAM File Extension

   
File name JAM File
File Type 1Jam STAPL File
Nhà phát triển Altera
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .JAM là file gì?

JAM là CAD Files - 1Jam STAPL File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Altera.

CAD tập tin được tạo ra trong thử nghiệm Jam Tiêu Chuẩn và Phần cứng Lập trình Ngôn ngữ định dạng (STAPL), một định dạng tập tin chuẩn được sử dụng cho lập trình PLDs (Programmable Logic Devices); bao gồm dữ liệu và thuật toán cần thiết để lập trình một PLD; cho phép yêu cầu lập trình nhà cung cấp cụ thể để được thông báo cho các lập trình viên PLD trong một định dạng được công nhận.

What is a JAM file?

CAD file created in the Jam Standard Test and Programming Language (STAPL) format, a standard file format used for programming PLDs (Programmable Logic Devices); includes the data and algorithm needed to program a PLD; enables vendor-specific programming requirements to be communicated to PLD programmers in a recognized format.

Cách mở .JAM file

Để mở file .JAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JAM do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Altera Quartus
  • Altera Quartus
  • Altera Jam STAPL Player
  • Altera Jam STAPL Byte-Code Compiler

Chuyển đổi file .JAM

File .JAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *