JAR File

? Cách mở file .JAR? Những phần mềm mở file .JAR và sửa file lỗi. Convert Zip JAR file sang định dạng khác.

.JAR File Extension

   
File name JAR File
File Type Java Archive File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Executable Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (1221 Bình chọn)

File .JAR là file gì?

JAR là Executable Files - Java Archive File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Oracle.

Một tập tin JAR là một Java Archive (JAR) tập tin được sử dụng bởi Java Runtime Environment (JRE), một khuôn khổ sử dụng để thực hiện các chương trình Java. file JAR có thể đóng vai trò như các thư viện chương trình hay như các chương trình độc lập mà chạy nếu JRE đã được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động.

What is a JAR file?

A JAR file is a Java archive (JAR) file used by the Java Runtime Environment (JRE), a framework used for executing Java programs. JAR files may serve as program libraries or as standalone programs that run if the JRE is installed on the computer or mobile device.

Cách mở .JAR file

Để mở file .JAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JAR do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Oracle Java Runtime Environment
  • Corel WinZip 24
  • 7-Zip
  • 7-Zip
  • Web browser
  • Corel WinZip Mac 7

Chuyển đổi file .JAR

File .JAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *