JAV File

? Cách mở file .JAV? Những phần mềm mở file .JAV và sửa file lỗi. Convert Text JAV file sang định dạng khác.

.JAV File Extension

   
File name JAV File
File Type Java Source File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (14 Bình chọn)

File .JAV là file gì?

JAV là Developer Files - Java Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oracle.

Chứa mã nguồn của một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Java; có thể là một trong nhiều file nguồn Java tham chiếu trong một dự án lập trình hoặc có thể chứa tất cả các mã nguồn trong một tập tin.

What is a JAV file?

Contains the source code of a program written in the Java programming language; may be one of many Java source files referenced within a programming project or may contain all the source code in one file.

Cách mở .JAV file

Để mở file .JAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JAV do người dùng đóng góp.

 • GNU Emacs
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Oracle Java Virtual Machine
 • Eclipse IDE for Java Developers
 • Microsoft Notepad
 • Microsoft Notepad
 • text editor
 • Apple Xcode
 • Bare Bones BBEdit
 • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .JAV

File .JAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *