JAVA File

? Cách mở file .JAVA? Những phần mềm mở file .JAVA và sửa file lỗi. Convert Text JAVA file sang định dạng khác.

.JAVA File Extension

   
File name JAVA File
File Type Java Source Code File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (278 Bình chọn)

File .JAVA là file gì?

JAVA là Developer Files - Java Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oracle.

tập tin Một JAVA là một tập tin mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, mà ban đầu được phát triển bởi Sun Microsystems nhưng bây giờ được duy trì bởi Oracle. Nó sử dụng một cách tiếp cận hướng đối tượng, nơi các kiểu dữ liệu có cấu trúc, được gọi là lớp học, được sử dụng để đối tượng thuyết minh khi chạy.

What is a JAVA file?

A JAVA file is a source code file written in the Java programming language, which was originally developed by Sun Microsystems but is now maintained by Oracle. It uses an object-oriented approach, where structured data types, called classes, are used to instantiate objects at runtime.

Cách mở .JAVA file

Để mở file .JAVA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JAVA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JAVA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JAVA do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Oracle Java Virtual Machine
 • Eclipse IDE for Java Developers
 • Google Android Studio
 • Google Android Studio
 • Xinox JCreator
 • ES-Computing EditPlus
 • Microsoft Notepad
 • gVim

Chuyển đổi file .JAVA

File .JAVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *