JB2 File

? Cách mở file .JB2? Những phần mềm mở file .JB2 và sửa file lỗi. Convert Binary JB2 file sang định dạng khác.

.JB2 File Extension

   
File name JB2 File
File Type JBIG2 Image
Nhà phát triển Joint Bi-level Image Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .JB2 là file gì?

JB2 là Raster Image Files - JBIG2 Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Joint Bi-level Image Group.

hình ảnh bitonal tạo ra trong 2 định dạng (JBIG2) phần Bi cấp Image Group; cửa hàng 1-bit màu đen và trắng pixel trong lossy hay định dạng lossless; hỗ trợ tỷ lệ nén lớn hơn CCITT Fax Nhóm thuật toán 4 nén cạnh tranh.

What is a JB2 file?

Bitonal image created in the Joint Bi-level Image Group 2 (JBIG2) format; stores 1-bit black and white pixels in lossy or lossless format; supports greater compression ratios than the competing CCITT Fax Group 4 compression algorithm.

Cách mở .JB2 file

Để mở file .JB2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JB2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JB2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JB2 do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • Nuance OmniPage Ultimate
  • Nuance OmniPage Ultimate
  • Newera Graphics Converter Pro
  • OmniPage
  • OmniPage Pro
  • OmniPage Pro

Chuyển đổi file .JB2

File .JB2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *