JBC File

? Cách mở file .JBC? Những phần mềm mở file .JBC và sửa file lỗi. Convert Binary JBC file sang định dạng khác.

.JBC File Extension

   
File name JBC File
File Type Jam STAPL Byte-Code File
Nhà phát triển Altera
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .JBC là file gì?

JBC là CAD Files - Jam STAPL Byte-Code File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Altera.

Tập tin được tạo ra trong Jam STAPL (Test Standard and Programming Language) định dạng Byte-Code; biên soạn từ một tập tin .JAM thành một đại diện nhị phân; lưu trữ các dữ liệu cần thiết cho lập trình thiết bị trong một chuỗi JTAG; cho phép định dạng STAPL được nén sang một định dạng nhị phân nhỏ gọn.

What is a JBC file?

File created in the Jam STAPL (Standard Test and Programming Language) Byte-Code format; compiled from a .JAM file into a binary representation; stores the data required for programming devices in a JTAG chain; enables the STAPL format to be compressed into a compact binary format.

Cách mở .JBC file

Để mở file .JBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JBC do người dùng đóng góp.

  • HotPotatoes
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Hot Potatoes
  • HotPotatoes v
  • BestCrypt Application
  • BestCrypt Application

Chuyển đổi file .JBC

File .JBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *