JBEAM File

? Cách mở file .JBEAM? Những phần mềm mở file .JBEAM và sửa file lỗi. Convert Text JBEAM file sang định dạng khác.

.JBEAM File Extension

   
File name JBEAM File
File Type BeamNG Vehicle Definition Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (18 Bình chọn)

File .JBEAM là file gì?

JBEAM là Game Files - BeamNG Vehicle Definition Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Xe defintion tập tin được lưu trong định dạng JBeam và được sử dụng bởi trò chơi có sử dụng động cơ BeamNG; chứa thông tin, chẳng hạn như các nút, dầm, xác định sự xuất hiện và hành vi của một chiếc xe hoặc một phần xe; dựa trên định dạng JSON.

What is a JBEAM file?

Vehicle defintion file saved in the JBeam format and used by games that employ the BeamNG engine; contains information, such as nodes, beams, that define the appearance and behavior of a vehicle or a vehicle part; based on the JSON format.

Cách mở .JBEAM file

Để mở file .JBEAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JBEAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JBEAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JBEAM do người dùng đóng góp.

  • Notepad++
  • Bugbear Entertainment Next Car Game: Wreckfest
  • Bugbear Entertainment Next Car Game: Wreckfest

Chuyển đổi file .JBEAM

File .JBEAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *