JBF File

? Cách mở file .JBF? Những phần mềm mở file .JBF và sửa file lỗi. Convert Binary JBF file sang định dạng khác.

.JBF File Extension

   
File name JBF File
File Type Paint Shop Pro Browser Cache File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .JBF là file gì?

JBF là Raster Image Files - Paint Shop Pro Browser Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Bộ nhớ cache tập tin được tạo ra bởi các thành phần trình duyệt hình ảnh của Corel Paint Shop Pro (PSP); chứa hình thu nhỏ cho các tập tin hình ảnh đó đã được xem; cho phép các chương trình để xem trước hình ảnh một cách nhanh chóng hiển thị; tự động cập nhật mỗi khi người dùng duyệt hình ảnh.

What is a JBF file?

Cache file created by the image browser component of Corel Paint Shop Pro (PSP); contains thumbnails for image files that have been viewed; enables the program to quickly display image previews; automatically updated each time users browse images.

Cách mở .JBF file

Để mở file .JBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JBF do người dùng đóng góp.

  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Corel PaintShop Pro
  • Corel PaintShop Pro
  • Paint Shop Pro X
  • Paint Shop Pro XI
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .JBF

File .JBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *