JBK File

? Cách mở file .JBK? Những phần mềm mở file .JBK và sửa file lỗi. Convert Binary JBK file sang định dạng khác.

.JBK File Extension

   
File name JBK File
File Type Juno Backup File
Nhà phát triển Juno
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .JBK là file gì?

JBK là Backup Files - Juno Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Juno.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Juno phần mềm dịch vụ Internet; giới thiệu với phiên bản 5 của phần mềm Juno và chứa bản sao lưu các tập tin chương trình và dữ liệu người dùng như email; lưu trong một định dạng độc quyền và được sử dụng để khôi phục dữ liệu với phần mềm Juno.

What is a JBK file?

Backup file created by Juno Internet service software; introduced with version 5 of the Juno software and contains backups of program files and user data such as email; saved in a proprietary format and used for restoring data with the Juno software.

Cách mở .JBK file

Để mở file .JBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JBK do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox with Juno Software plug-in
  • Juno Software
  • Juno Software

Chuyển đổi file .JBK

File .JBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *