JC File

? Cách mở file .JC? Những phần mềm mở file .JC và sửa file lỗi. Convert N/A JC file sang định dạng khác.

.JC File Extension

   
File name JC File
File Type FlashGet Partial Download
Nhà phát triển FlashGet
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .JC là file gì?

JC là Misc Files - FlashGet Partial Download, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FlashGet.

tập tin cục bộ hoặc không đầy đủ tải với FlashGet, một chương trình quản lý tải; tạo ra khi một download được bắt đầu và lưu lại dưới dạng các tập tin thực tế (với phần mở rộng gốc) khi quá trình download hoàn tất.

What is a JC file?

Partial or incomplete file downloaded with FlashGet, a download management program; created when a download is started and saved as the actual file (with the original extension) when the download is complete.

Cách mở .JC file

Để mở file .JC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JC do người dùng đóng góp.

  • FlashGet
  • KMPlayer
  • KMPlayer
  • Media Player Classic
  • GOM Player

Chuyển đổi file .JC

File .JC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *