JET File

? Cách mở file .JET? Những phần mềm mở file .JET và sửa file lỗi. Convert N/A JET file sang định dạng khác.

.JET File Extension

   
File name JET File
File Type JET Database File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .JET là file gì?

JET là Database Files - JET Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi phần Engine Technology Microsoft (JET) Động cơ; chứa một cấu trúc cơ sở dữ liệu, trong đó bao gồm các bảng và các lĩnh vực, và các mục cơ sở dữ liệu bảng hàng trong định dạng JET.

What is a JET file?

Database file created by the Microsoft Joint Engine Technology (JET) Engine; contains a database structure, which includes tables and fields, and table row database entries in the JET format.

Cách mở .JET file

Để mở file .JET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JET do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019

Chuyển đổi file .JET

File .JET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *