JFIF File

? Cách mở file .JFIF? Những phần mềm mở file .JFIF và sửa file lỗi. Convert N/A JFIF file sang định dạng khác.

.JFIF File Extension

   
File name JFIF File
File Type JPEG File Interchange Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (65 Bình chọn)

File .JFIF là file gì?

JFIF là Raster Image Files - JPEG File Interchange Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Bitmap đồ họa sử dụng nén JPEG; một biến thể của định dạng JPEG thông thường được thiết kế để sử dụng một số tiền tối thiểu của dữ liệu và cho phép JPEG bitstreams được trao đổi giữa nhiều nền tảng và ứng dụng.

What is a JFIF file?

Bitmap graphic that uses JPEG compression; a variation of the common JPEG format that is designed to use a minimal amount of data and allow JPEG bitstreams to be exchanged between multiple platforms and applications.

Cách mở .JFIF file

Để mở file .JFIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JFIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JFIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JFIF do người dùng đóng góp.

  • Apple Preview
  • Microsoft Photos
  • Microsoft Photos
  • Axel Rietschin FastPictureViewer
  • IrfanView
  • picture viewer
  • picture viewer

Chuyển đổi file .JFIF

File .JFIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *