JG4 File

? Cách mở file .JG4? Những phần mềm mở file .JG4 và sửa file lỗi. Convert N/A JG4 file sang định dạng khác.

.JG4 File Extension

   
File name JG4 File
File Type BigJig Jigsaw Puzzle
Nhà phát triển Lena Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .JG4 là file gì?

JG4 là Game Files - BigJig Jigsaw Puzzle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lena Games.

Jigsaw puzzle tập tin được sử dụng bởi BigJig, một jigsaw puzzle trò chơi trên máy tính; chứa một bức ảnh hoặc bức tranh được chia thành mảnh ghép; có thể sử dụng tám phong cách hình dạng khác nhau bao gồm cổ điển, hiện đại, curl, nghệ thuật, xương, hay gây sự, bị bóp méo, và spriggy.

What is a JG4 file?

Jigsaw puzzle file used by BigJig, a computer-based jigsaw puzzle game; contains a photo or painting that is broken into puzzle pieces; may use eight different shape styles including classic, modern, curl, artistic, bony, scrappy, distorted, and spriggy.

Cách mở .JG4 file

Để mở file .JG4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JG4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JG4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JG4 do người dùng đóng góp.

  • BigJig
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BigJig version

Chuyển đổi file .JG4

File .JG4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *