JGC File

? Cách mở file .JGC? Những phần mềm mở file .JGC và sửa file lỗi. Convert Binary JGC file sang định dạng khác.

.JGC File Extension

   
File name JGC File
File Type JungleTac ROM File
Nhà phát triển JungleTac
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .JGC là file gì?

JGC là Game Files - JungleTac ROM File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi JungleTac.

tập tin Một JGC chứa một hình ảnh ROM của một trò chơi video cho Dingoo A320, một người Trung Quốc chơi game cầm tay console được phát hành vào năm 2009. Nó chứa một bản sao chính xác của một trò chơi được phát triển bởi JungleTac, mà là một công ty Trung Quốc tạo ra 8-bit và 16-bit trò chơi và console. file JGC có thể được chơi với giả lập khác nhau trong Windows, MacOS, Linux, Android và iOS.

What is a JGC file?

A JGC file contains a ROM image of a video game for Dingoo A320, a Chinese handheld gaming console released in 2009. It contains an exact copy of a game developed by JungleTac, which is a Chinese company that creates 8-bit and 16-bit games and consoles. JGC files can be played with various emulators in Windows, macOS, Linux, Android, and iOS.

Cách mở .JGC file

Để mở file .JGC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JGC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JGC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JGC do người dùng đóng góp.

 • John GBAC
 • NO$GBA
 • NO$GBA
 • VisualBoyAdvance
 • DreamGBA
 • RascalBoy Advance
 • RascalBoy Advance
 • KiGB
 • OpenEmu
 • GBA4iOS
 • GBAoid

Chuyển đổi file .JGC

File .JGC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *