JGCSCS File

? Cách mở file .JGCSCS? Những phần mềm mở file .JGCSCS và sửa file lỗi. Convert Text JGCSCS file sang định dạng khác.

.JGCSCS File Extension

   
File name JGCSCS File
File Type EditPad Custom Syntax Coloring Scheme File
Nhà phát triển Just Great Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .JGCSCS là file gì?

JGCSCS là Data Files - EditPad Custom Syntax Coloring Scheme File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Just Great Software.

Nộp được sử dụng bởi EditPad, một văn bản và nguồn biên tập mã cho Windows; lưu thông tin cho phép người soạn thảo để làm nổi bật cú pháp hỗ trợ cho một ngôn ngữ cụ thể, chẳng hạn như HTML, PHP, Perl, hoặc SQL; nên được sao chép vào cùng thư mục với file EditPadPro.exe được cài đặt.

What is a JGCSCS file?

File used by EditPad, a text and source code editor for Windows; saves information that allows the editor to support syntax highlighting for a particular language, such as HTML, PHP, Perl, or SQL; should be copied to the same directory as the EditPadPro.exe file to be installed.

Cách mở .JGCSCS file

Để mở file .JGCSCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JGCSCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JGCSCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JGCSCS do người dùng đóng góp.

  • JGsoft EditPad Pro

Chuyển đổi file .JGCSCS

File .JGCSCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *