JGW File

? Cách mở file .JGW? Những phần mềm mở file .JGW và sửa file lỗi. Convert Text JGW file sang định dạng khác.

.JGW File Extension

   
File name JGW File
File Type JPEG World File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (12 Bình chọn)

File .JGW là file gì?

JGW là GIS Files - JPEG World File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ESRI.

Georeference tập tin được sử dụng bởi các sản phẩm GIS như ESRI ArcGIS Desktop; lưu trữ trong văn bản đơn giản và chứa các tọa độ cho một hình ảnh raster .JPG tương ứng; được sử dụng để tham khảo vị trí của bản đồ nhìn từ trên không; có thể được lát gạch với hình ảnh thế giới khác JPEG.

What is a JGW file?

Georeference file used by GIS products such as ESRI ArcGIS Desktop; stored in plain text and contains the coordinates for a corresponding raster .JPG image; used for referencing the location of aerial view maps; can be tiled with other JPEG world images.

Cách mở .JGW file

Để mở file .JGW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JGW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JGW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JGW do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Autodesk AutoCAD Map 3D 2020

Chuyển đổi file .JGW

File .JGW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *