JGZ File

? Cách mở file .JGZ? Những phần mềm mở file .JGZ và sửa file lỗi. Convert N/A JGZ file sang định dạng khác.

.JGZ File Extension

   
File name JGZ File
File Type Gzipped Javascript File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .JGZ là file gì?

JGZ là Compressed Files - Gzipped Javascript File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Javascript (JS) tập tin nén bằng gzip (.gz) nén; thường được sử dụng cho thu hẹp kích thước tập tin của tài liệu Javascript lớn tham chiếu bởi các trang web; có thể được giải nén một cách nhanh chóng bởi hầu hết các máy chủ Web sử dụng một tiện ích Gzip.

What is a JGZ file?

Javascript (.JS) file zipped using GZip (.GZ) compression; typically used for shrinking the file sizes of large Javascript documents referenced by websites; can be decompressed on the fly by most Web servers using a Gzip utility.

Cách mở .JGZ file

Để mở file .JGZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JGZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JGZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JGZ do người dùng đóng góp.

  • gzip
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • Acubix PicoZip
  • E-merge WinAce
  • E-merge WinAce
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .JGZ

File .JGZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *