JHH File

? Cách mở file .JHH? Những phần mềm mở file .JHH và sửa file lỗi. Convert N/A JHH file sang định dạng khác.

.JHH File Extension

   
File name JHH File
File Type Tetris Online Poland Game Data Archive
Nhà phát triển Tetris Online Poland
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .JHH là file gì?

JHH là Compressed Files - Tetris Online Poland Game Data Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tetris Online Poland.

tập tin Một JHH là một kho lưu trữ được sử dụng bởi Tetris trực tuyến Ba Lan (TOP), một trò chơi Tetris trực tuyến, nơi bạn có thể chơi với người khác trên thế giới. Nó chứa nhiều file dữ liệu trò chơi được tham chiếu bởi các trò chơi cho các khía cạnh khác nhau của trò chơi, chẳng hạn như âm thanh, da, âm nhạc và hình ảnh.

What is a JHH file?

A JHH file is an archive used by Tetris Online Poland (TOP), an online Tetris game where you can play others around the world. It contains multiple game data files that are referenced by the game for various aspects of gameplay, such as sounds, skins, music, and images.

Cách mở .JHH file

Để mở file .JHH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JHH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JHH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JHH do người dùng đóng góp.

  • Tetris Online Poland

Chuyển đổi file .JHH

File .JHH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *