JHTML File

? Cách mở file .JHTML? Những phần mềm mở file .JHTML và sửa file lỗi. Convert N/A JHTML file sang định dạng khác.

.JHTML File Extension

   
File name JHTML File
File Type Java HTML Web Page
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (25 Bình chọn)

File .JHTML là file gì?

JHTML là Web Files - Java HTML Web Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin HTML mà bao gồm mã Java; tương tự như một tệp .HTML tiêu chuẩn, nhưng có thể bao gồm các chức năng Java mà được xử lý trên máy chủ trước khi trang được gửi tới trình duyệt web của khách hàng; cũng có thể truy cập thông tin từ một cơ sở dữ liệu sử dụng kết nối JDBC (Java Database Connectivity).

What is a JHTML file?

HTML file that includes Java code; similar to a standard .HTML file, but may include Java functions that are processed on the server before the page is sent to the client's Web browser; can also access information from a database using a JDBC (Java Database Connectivity) connection.

Cách mở .JHTML file

Để mở file .JHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JHTML do người dùng đóng góp.

  • Web browser
  • PDF Reading
  • PDF Reading

Chuyển đổi file .JHTML

File .JHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *