JIA File

? Cách mở file .JIA? Những phần mềm mở file .JIA và sửa file lỗi. Convert N/A JIA file sang định dạng khác.

.JIA File Extension

   
File name JIA File
File Type Digital Photo Navigator Album
Nhà phát triển JVC
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .JIA là file gì?

JIA là Raster Image Files - Digital Photo Navigator Album, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JVC.

album ảnh kỹ thuật số tạo ra với Digital Photo Navigator JVC, một chương trình tổ chức ảnh kèm theo máy quay JVC; lưu trữ một nhóm các bức ảnh do người dùng lựa chọn và có thể được xuất khẩu dưới dạng trang Web.

What is a JIA file?

Digital photo album created with JVC's Digital Photo Navigator, a photo organization program included with JVC camcorders; stores a group of photos selected by the user and can be exported in a Web page format.

Cách mở .JIA file

Để mở file .JIA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JIA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JIA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JIA do người dùng đóng góp.

  • Digital Photo Navigator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .JIA

File .JIA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *