JMCE File

JMCE là Encoded Files - JM-Crypt Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JM-Crypt Security.

.JMCE File Extension

   
File name JMCE File
File Type JM-Crypt Encrypted File
Nhà phát triển JM-Crypt Security
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .JMCE là file gì?

JMCE là Encoded Files - JM-Crypt Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JM-Crypt Security.

Tập tin được mã hóa bằng thuật toán mã hóa JM-Crypt; chứa một tập tin được bảo đảm bằng một thuật toán mã hóa lai và mật khẩu; tương tự như .JMCR mã hóa tập tin.

What is a JMCE file?

File encrypted by the JM-Crypt encryption algorithm; contains a file secured by a hybrid encryption algorithm and password; similar to the .JMCR encrypted file.

Phần mềm mở file .JMCE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JMCE do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .JMCE

           

File .JMCE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *