JMCR File

? Cách mở file .JMCR? Những phần mềm mở file .JMCR và sửa file lỗi. Convert N/A JMCR file sang định dạng khác.

.JMCR File Extension

   
File name JMCR File
File Type JM-Crypt Encrypted File
Nhà phát triển JM-Crypt Security
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .JMCR là file gì?

JMCR là Encoded Files - JM-Crypt Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JM-Crypt Security.

Tập tin được bảo đảm bằng phần mềm JM-Crypt; chứa một tập tin được mã hóa bởi một thuật toán mã hóa lai và mật khẩu.

What is a JMCR file?

File secured by JM-Crypt software; contains a file encrypted by a hybrid encryption algorithm and password.

Cách mở .JMCR file

Để mở file .JMCR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JMCR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JMCR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JMCR do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .JMCR

File .JMCR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *