JMCX File

? Cách mở file .JMCX? Những phần mềm mở file .JMCX và sửa file lỗi. Convert N/A JMCX file sang định dạng khác.

.JMCX File Extension

   
File name JMCX File
File Type JM-Crypt Encrypted File
Nhà phát triển JM-Crypt Security
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .JMCX là file gì?

JMCX là Encoded Files - JM-Crypt Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JM-Crypt Security.

tập tin mã hóa được tạo ra bởi phần mềm JM-Crypt, trong đó sử dụng các thuật toán mã hóa JM-Crypt; chứa một tập tin được bảo đảm bằng một thuật toán mã hóa lai và một mật khẩu được tạo ngẫu nhiên.

What is a JMCX file?

Encrypted file created by JM-Crypt software, which utilizes the JM-Crypt encryption algorithm; contains a file secured by a hybrid encryption algorithm and a randomly generated password.

Cách mở .JMCX file

Để mở file .JMCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JMCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JMCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JMCX do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .JMCX

File .JMCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *