JMF File

? Cách mở file .JMF? Những phần mềm mở file .JMF và sửa file lỗi. Convert N/A JMF file sang định dạng khác.

.JMF File Extension

   
File name JMF File
File Type Jackhammer Project
Nhà phát triển Chain Studios
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .JMF là file gì?

JMF là Game Files - Jackhammer Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Chain Studios.

định dạng dự án có nguồn gốc tạo ra bởi Jackhammer, một mức độ và bản đồ biên tập viên cho các trò chơi với kiến ​​trúc trận động đất kiểu BSP; cửa hàng một mức độ và tất cả các thông tin có liên quan, trong đó bao gồm các nguồn bản đồ.

What is a JMF file?

Native project format created by Jackhammer, a level and map editor for games with quake-style BSP architecture; stores a level and all related information, which includes map sources.

Cách mở .JMF file

Để mở file .JMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JMF do người dùng đóng góp.

  • Chain Studios Jackhammer

Chuyển đổi file .JMF

File .JMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *