JMP File

JMP là Data Files - JMP Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SAS Institute.

.JMP File Extension

   
File name JMP File
File Type JMP Data File
Nhà phát triển SAS Institute
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .JMP là file gì?

JMP là Data Files - JMP Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SAS Institute.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi JMP, một chương trình cho phép người dùng thống kê hình dung được tạo ra trong phần mềm SAS; chứa dữ liệu dạng bảng trong các định dạng của các lĩnh vực và các hồ sơ, đại diện cho các kiểu dữ liệu và các giá trị; có thể được tạo ra thông qua JMP Scripting Language (JSL) kịch bản; có thể được nhập khẩu và xuất khẩu trong phần mềm SAS.

What is a JMP file?

Data file created by JMP, a program that allows users to visualize statistics created in SAS software; contains tabular data in the format of fields and records, which represent data types and values; can be created via JMP Scripting Language (JSL) scripts; may be imported and exported within SAS software.

Phần mềm mở file .JMP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JMP do filegi.com tổng hợp.

  • JMP
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • JMPIN Application
  • JMP Application
  • Quantum Pro
  • Quantum Pro

Chuyển đổi file .JMP

           

File .JMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *