JMS File

? Cách mở file .JMS? Những phần mềm mở file .JMS và sửa file lỗi. Convert N/A JMS file sang định dạng khác.

.JMS File Extension

   
File name JMS File
File Type Masher Project
Nhà phát triển Half-Baked Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .JMS là file gì?

JMS là Misc Files - Masher Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Half-Baked Software.

tập tin Một JMS là một dự án tạo ra bởi Hot Potatoes, một bộ sử dụng để tạo ra các câu đố khác nhau, câu đố, và các vấn đề khác. Nó lưu trữ các thiết lập của mỗi tab của dự án Masher của bạn, bao gồm các file bài tập, xuất hiện, các nút, và các thông tin chỉ mục.

What is a JMS file?

A JMS file is a project created by Hot Potatoes, a suite used to create various quizzes, puzzles, and other problems. It stores the settings of each tab of your Masher project, which includes exercise files, appearance, buttons, and index information.

Cách mở .JMS file

Để mở file .JMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JMS do người dùng đóng góp.

  • Half-Baked Hot Potatoes
  • HotPotatoes v
  • HotPotatoes v
  • Hot Potatoes

Chuyển đổi file .JMS

File .JMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *