JMT File

? Cách mở file .JMT? Những phần mềm mở file .JMT và sửa file lỗi. Convert N/A JMT file sang định dạng khác.

.JMT File Extension

   
File name JMT File
File Type JMatch File
Nhà phát triển Half-Baked Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .JMT là file gì?

JMT là Misc Files - JMatch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Half-Baked Software.

tập thể dục được tạo ra bởi Hot Potatoes, một bộ các chương trình sử dụng để làm và chia sẻ trực tuyến các câu đố; chứa một kết hợp và tập thể dục trật tự từ.

What is a JMT file?

Exercise file created by Hot Potatoes, a suite of programs used to make and share online quizzes; contains a word matching and ordering exercise.

Cách mở .JMT file

Để mở file .JMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JMT do người dùng đóng góp.

  • Half-Baked Hot Potatoes
  • Hot Potatoes
  • Hot Potatoes
  • HotPotatoes v

Chuyển đổi file .JMT

File .JMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *