JMV File

? Cách mở file .JMV? Những phần mềm mở file .JMV và sửa file lỗi. Convert Binary JMV file sang định dạng khác.

.JMV File Extension

   
File name JMV File
File Type Jnes Movie File
Nhà phát triển Jabosoft
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .JMV là file gì?

JMV là Video Files - Jnes Movie File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Jabosoft.

ghi gameplay tạo ra bởi Jnes, một giả lập NES cho Windows; tiết kiệm tình trạng ROM NES (.NES hoặc tập tin .NSF) cũng như sử dụng nguyên liệu đầu vào để các trò chơi chính xác có thể được thực hiện lại trong phần mềm; không chứa dữ liệu hình ảnh thực tế (ví dụ: không .AVI, MP4, vv tập tin); có thể được chia sẻ với người dùng Jnes khác, những người có thể xem các replay trong Jnes.

What is a JMV file?

Gameplay recording created by Jnes, an NES emulator for Windows; saves the state of the NES ROM (.NES or .NSF file) as well as user inputs so that the exact gameplay can be replayed in the software; does not contain actual video data (i.e., no .AVI, .MP4, etc. file); can be shared with other Jnes users, who can watch the replay in Jnes.

Cách mở .JMV file

Để mở file .JMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JMV do người dùng đóng góp.

  • Jnes

Chuyển đổi file .JMV

File .JMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *