JMX File

? Cách mở file .JMX? Những phần mềm mở file .JMX và sửa file lỗi. Convert N/A JMX file sang định dạng khác.

.JMX File Extension

   
File name JMX File
File Type JMix File
Nhà phát triển Half-Baked Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (8 Bình chọn)

File .JMX là file gì?

JMX là Misc Files - JMix File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Half-Baked Software.

tập tin Hoạt động tạo ra bởi Hot Potatoes, một bộ phần mềm sử dụng để làm và chia sẻ trực tuyến các câu đố; chứa một bài tập lộn xộn-câu; bao gồm những gợi ý mà học sinh có thể sử dụng để được giúp đỡ trong việc giải quyết vấn đề.

What is a JMX file?

Activity file created by Hot Potatoes, a software suite used to make and share online quizzes; contains a jumbled-sentence exercise; includes hints that the student can use for help in solving the problem.

Cách mở .JMX file

Để mở file .JMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JMX do người dùng đóng góp.

  • Half-Baked Hot Potatoes
  • Media Center
  • Media Center
  • dBpowerAMP Music Converter
  • PunkBuster Services
  • JRiver Media Center
  • JRiver Media Center

Chuyển đổi file .JMX

File .JMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *