JNB File

? Cách mở file .JNB? Những phần mềm mở file .JNB và sửa file lỗi. Convert N/A JNB file sang định dạng khác.

.JNB File Extension

   
File name JNB File
File Type SigmaPlot Notebook File
Nhà phát triển Systat Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .JNB là file gì?

JNB là Data Files - SigmaPlot Notebook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Systat Software.

tập tin Một JNB chứa một máy tính xách tay được tạo ra bởi SigmaPlot, một chương trình sử dụng để phân tích và hiển thị dữ liệu 2D và 3D đồ thị. Nó lưu trữ một hoặc nhiều bảng dữ liệu tích hợp tổ chức trong các cột và các hàng hoặc như đồ thị. file JNB cũng bao gồm đồ thị siêu dữ liệu.

What is a JNB file?

A JNB file contains a notebook created by SigmaPlot, a program used to analyze and visualize data with 2D and 3D graphs. It stores one or more worksheets of integrated data organized in columns and rows or as graphs. JNB files also include graph metadata.

Cách mở .JNB file

Để mở file .JNB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JNB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JNB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JNB do người dùng đóng góp.

  • Systat Software SigmaPlot
  • Systat Software, Inc. SigmaPlot
  • Systat Software, Inc. SigmaPlot

Chuyển đổi file .JNB

File .JNB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *