JNLP File

? Cách mở file .JNLP? Những phần mềm mở file .JNLP và sửa file lỗi. Convert XML JNLP file sang định dạng khác.

.JNLP File Extension

   
File name JNLP File
File Type Java Web Start File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (494 Bình chọn)

File .JNLP là file gì?

JNLP là Web Files - Java Web Start File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

Một tập tin JNLP được tạo ra trong Java Network Launching định dạng Protocol (JNLP). Nó chứa các thông tin như địa chỉ từ xa để tải về một chương trình Java (file .JAR) và lớp ban đầu để chạy. file JNLP được sử dụng để triển khai và quản lý các chương trình Java qua mạng hoặc trên web (ví dụ, một applet trong trình duyệt web).

What is a JNLP file?

A JNLP file is created in the Java Network Launching Protocol (JNLP) format. It contains information such as the remote address for downloading a Java program (.JAR file) and the initial class to run. JNLP files are used for launching and managing Java programs over a network or on the web (e.g., an applet in a web browser).

Cách mở .JNLP file

Để mở file .JNLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JNLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JNLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JNLP do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Oracle Java Web Start
  • Oracle Java Web Start
  • PowerTeacher Gradebook
  • Java Platform SE
  • JNLP
  • JNLP

Chuyển đổi file .JNLP

File .JNLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *