JNP File

? Cách mở file .JNP? Những phần mềm mở file .JNP và sửa file lỗi. Convert XML JNP file sang định dạng khác.

.JNP File Extension

   
File name JNP File
File Type Java Web Start File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Text Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .JNP là file gì?

JNP là Text Files - Java Web Start File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

tập tin Java có chứa hướng dẫn Java Network Launching Protocol (JNLP); được sử dụng để triển khai và quản lý các chương trình Java hoặc applet từ một trình duyệt web; có thể chạy các chương trình có liên quan nếu Java Runtime Environment (JRE) được cài đặt.

What is a JNP file?

Java file that contains instructions for the Java Network Launching Protocol (JNLP); used for launching and managing Java programs or applets from a web browser; can run the associated program if the Java Runtime Environment (JRE) is installed.

Cách mở .JNP file

Để mở file .JNP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JNP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JNP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JNP do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Oracle Java Web Start
  • Oracle Java Web Start

Chuyển đổi file .JNP

File .JNP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *