JNR File

? Cách mở file .JNR? Những phần mềm mở file .JNR và sửa file lỗi. Convert N/A JNR file sang định dạng khác.

.JNR File Extension

   
File name JNR File
File Type JoinNet Recording File
Nhà phát triển HomeMeeting
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .JNR là file gì?

JNR là Video Files - JoinNet Recording File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HomeMeeting.

tập tin Một JNR là một file ghi âm được tạo ra bởi HomeMeeting JoinNet, một chương trình hội nghị video. Nó chứa một bản ghi âm một cuộc họp trực tuyến giữa người sử dụng JoinNet. file JNR được tạo ra sau một cuộc họp trực tuyến được kết luận.

What is a JNR file?

A JNR file is a recording file created by HomeMeeting JoinNet, a video conferencing program. It contains a recording of an online meeting between JoinNet users. JNR files are created after an online meeting is concluded.

Cách mở .JNR file

Để mở file .JNR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JNR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JNR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JNR do người dùng đóng góp.

  • HomeMeeting JoinNet Editor

Chuyển đổi file .JNR

File .JNR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *